Paddo

Uit DHPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Met paddo's worden doorgaans paddenstoelen bedoeld die psilocybine en/of psilocine bevatten en hierdoor psychoactief zijn. Er zijn veel soorten psychoactieve paddenstoelen. Eén van de bekendste soorten is de Psilocybe cubensis, oftewel de "Mexicaanse". De meeste paddo's zijn uitheems en komen niet in de Nederlandse natuur voor. Uitzondering hierop vormt het kaalkopje (Psilocybe semilanceata), die wel in Nederland groeit. De vliegenzwam komt ook in Nederland voor, maar valt niet onder de paddo's, omdat de vliegenzwam geen psilocybine of psilocine bevat.

Een kweekkit voor psilocybe Cubensis

Gebruikersinformatie

Effecten

Het gebruik van paddo's heeft een sterke uitwerking op de geest. De gebruiker ervaart vaak een psychedelische roes. Dit wordt ook wel 'trippen' genoemd. Trippen is niet zonder risico en een 'bad trip' kan een gevolg zijn. Mensen met psychische problemen hebben een verhoogd risico op het ervaren van negatieve effecten. De meerderheid van de gebruikers ervaart voornamelijk positieve effecten. In het algemeen versterken paddo's de stemming die de gebruiker heeft.

Positieve effecten kunnen zijn:

 • een veranderde, voornamelijk heftigere, ervaring van kleur, geluid en gevoel
 • euforie
 • spirituele ervaringen
 • algehele verwondering over de wereld om de gebruiker heen
 • vrolijkheid, lacherigheid en giecheligheid

Negatieve effecten kunnen zijn:

 • heftige negatieve gevoelens
 • misselijkheid
 • duizeligheid

Geen enkele van deze effecten hoeft daadwerkelijk voor te komen, maar dit zijn wel effecten die vaak door gebruikers genoemd worden. Naast bovengenoemde effecten zijn er talloze andere effecten, zowel positief als negatief, gemeld door gebruikers.

Manier van inname

Paddo's worden doorgaans gegeten. Paddo's kunnen vers ('nat') of gedroogd worden geconsumeerd. Je kunt er ook thee van zetten of de paddo's verwerken in voedsel, bijvoorbeeld in een omelet of een stuk chocolade.

Er zijn verhalen bekend van mensen die gedroogde paddo's hebben gerookt. Dit is echter niet gebruikelijk en het is twijfelachtig of deze manier van inname leidt tot het gewenste effect. De werkzame stoffen in paddo's zijn niet bestand tegen de hoge temperaturen die met roken (verbranding) gepaard gaan.

Dosering

De dosering is per paddestoelensoort verschillend. Het is dus erg belangrijk te weten welke soort je hebt! Ook binnen de verschillende soorten komen verschillende sterktes voor. Paddo's zijn immers een natuurproduct waarvan je op voorhand niet precies kunt zeggen hoe sterk het is.

Hieronder volgt een overzicht van de dosis per verschillende soorten. Dit overzicht gaat uit van goed gedroogde paddestoelen. Om de dosis voor verse paddestoelen uit te rekenen, moet je de dosis van de gedroogde paddestoelen met 10 vermenigvuldigen. Bijvoorbeeld: 3 gram gedroogde P. cubensis staat ongeveer gelijk aan 30 gram verse P. cubensis. De hieronder genoemde hoeveelheden zijn een grove aanduiding. De dosis is niet de enige bepalende factor voor de ervaring: de set en setting zijn ook erg belangrijk.

Psilocybe cubensis:

 • 1 - 2 gram is een lichte, doorbraak dosis
 • 2 - 3 gram is de gebruikelijke dosis
 • 3 - 6 gram is een zeer sterke dosis (en wordt onervaren psychonauten ook afgeraden)


Psilocybe azurescens:

 • 0,3 - 1 gram is een lichte, doorbraak dosis
 • 0,8 - 1,5 gram is de gebruikelijke dosis
 • 1,5 - 2 gram is een zeer sterke dosis (en wordt onervaren psychonauten ook afgeraden)


Psilocybe cyanescens:

 • 0,5 - 1 gram is een lichte, doorbraak dosis
 • 1 - 2 gram is de gebruikelijke dosis
 • 2 - 3 gram is een zeer sterke dosis (en wordt onervaren psychonauten ook afgeraden)


Psilocybe semilanceata:

 • 0,5 - 1 gram is een lichte, doorbraakdosis
 • 1 - 2 gram is de gebruikelijke dosis
 • 2 - 3 gram is een zeer sterke dosis (en wordt onervaren psychonauten ook afgeraden)

Werkingsduur

De duur van een paddotrip is ongeveer 3 tot 6 uur. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid die je gebruikt, de set en setting, maar ook van je eigen lichaam en hoeveel je van tevoren gegeten hebt. Het duurt doorgaans ongeveer 30 minuten voordat de eerste effecten merkbaar worden. Dit wordt in de regel gevolgd door een piek van 2 tot 5 uur, waarna de hevigste effecten redelijk snel verdwijnen. Een trip heeft vaak een golvend karakter: de intensiteit van de ervaring varieërt met de tijd.

Het gebruik van paddo's leidt tot zogenaamde tolerantie. Dat wil zeggen dat het lichaam 'went' aan de werkzame stoffen. Als je binnen korte tijd meerdere keren paddo's gebruikt, is een hogere dosis nodig om hetzelfde effect te bereiken. Deze tolerantie is echter binnen een paar dagen na gebruik grotendeels afgebouwd.

Tripreports

Cultivatie

Het is mogelijk je eigen paddo's te kweken. Er bestaan zogenaamde 'kweekkits' die na een paar weken een aantal vluchten paddo's opleveren. Deze kant-en-klare kweekbakjes zijn volledig voorgefabriceerd en vereisen geen ervaring met het kweken van paddo's. Het is ook mogelijk om iedere stap uit het kweekproces zelf uit te voeren. Dit is geschikt voor meer ervaren kwekers en vereist aanzienlijk meer kennis en kunde dan nodig is bij gebruik van een kweekkit.

Wettelijke status

In Nederland is het kweken, verkopen en bezitten van zowel verse als gedroogde paddo's verboden. Vóór 1 december 2008 was het smartshops toegestaan verse paddo's te verkopen. Iedere bewerking, waaronder het drogen van de paddenstoelen, was toen al strafbaar. Na een aantal incidenten waarbij paddo's negatief in het nieuws kwamen, besloot de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ab Klink, tot een algeheel verbod op de verkoop van paddo's. Smartshops hebben zich sinds het verbod op paddo's meer toegelegd op de verkoop van hallucinogene truffels, waarvan de verkoop niet verboden is.

Verschillende soorten

Bekendste en meest gebruikte soorten

Copelandia

Psilocybe

Lijst met psilocine en psilocybine bevattende paddenstoelen


Amfetamine: B-DFDOBDOIDOMTMA-6Overige

Fenethylamine: 2C-B2C-C2C-E2C-I2C-T-72C-T-21MescalineOverige
Tryptamine: DMT5-MeO-DMTPsilocinePsilocybineαMTDiPTDPT4-HO-MiPT5-MeO-DiPTOverige
Ergoline: LSALSDOverige