Mindfuck

Uit DHPedia
(Doorverwezen vanaf Mindfucks)
Ga naar: navigatie, zoeken

Een mindfuck kan zich op verschillende manieren manifesteren, maar het komt neer op een concept, bestaande in de gedachten van de belever, wat dusdanig vervangen wordt door een ander concept dat het grote verwarring teweeg brengt. Mindfucks kunnen van korte duur zijn, maar ook je hele kijk op het leven veranderen. Ze kunnen zowel een positief (euforisch) als een negatief (paranoïde) effect hebben

De psychedelische mindfuck

Een psychoactief middel laat je op een andere wijze nadenken over alledaagse of overkoepelende begrippen, bijvoorbeeld over sociale verhoudingen, over de werking van het heelal, of over ongrijpbare dingen als bewustzijn, ego, religie of (on)eindigheid. Dit kan gepaard gaan met metaforen, je ziet verbanden en patronen tussen soms ver uit elkaar gelegen concepten. Soms leidt dat tot paranoïna, het gevoel dat overal een samenzwering achter schuilt, maar ook soms tot een verlichting van de geest, een euforisch gevoel dat alles met alles samenhangt.

Filosofische mindfucks

Deze gaan gepaard met het beseffen van (mogelijk niet bestaande) patronen, bijvoorbeeld (maar niet beperkend tot):

  • Het besef dat alles zich herhaalt (loops)
  • Het besef dat alles bestaat doordat het beweegt (oscillatie)
  • Het besef dat alles vertakt (hiërargie)
  • Combinaties - alles vertakt maar bevat en wordt omvat en beweegt in loops(bv. recursiviteit).
  • Mindfucks kunnen ook bestaan uit paradoxen of paradoxale combinaties van andere mindfucks: bijvoorbeeld dat alles constant verandert en dat alles juist gelijk is en blijft.

Een veel voorkomend verschijnsel is dat je in een trip "te snel conclusies trekt". Dit kan wetenschappelijk als negatief gezien worden omdat je theorie bewijskracht mist, maar (pseudo)filosofisch als positief omdat het sneller overzicht schept.

Delirische mindfucks

Deze bestaan uit inzichten die volledig kloppend lijken in de ene toestand, maar nuchter de "grootste onzin" zijn (hoewel dit voor sommige psychonauten discutabel is). Voorbeelden daarvan zouden kunnen zijn dat de tafel een landschap is, het heelal zich wel in je slaapkamer moet bevinden of dat alles eigenlijk terug te leiden is tot het getal 42.

Vaak zijn de mindfucks die je tijdens trips beleeft irrelevant of foutief in nuchtere toestand, je doet ze dan af als toeval of logisch. Soms kan het ook blijvende filosofische inzichten geven, die ook waarde hebben in nuchtere toestand.

De literaire of cinematische mindfuck

Duidend op een plotwending of onthulling in een verhaal die men allerminst had verwacht. Dit wordt veel gebruikt in het psychedelische filmgenre, maar ook in mainstream literatuur en film. Het geeft een extra gelaagdheid aan het verhaal.

  • De mindfuck kan zich voordoen door naar een onverwachte achtergrond te zoomen waardoor de hele setting een grootser perspectief krijgt. Enkele voorbeelden hiervan zijn "The Matrix" en "The Island" (realiteit in realiteit), "Donnie Darko" en "Primer" (tijdsverschuivingen, causale loops).
  • Een mindfuck kan zich tevens voordoen doordat een film psychedelische elementen bevat. Dit geeft een minder plotseling onthullende sfeer en meer een constante vervorming van de gedachten, maar is vaak toch een mindfuck voor beginnende psychonauten, en kan een synergie hebben met psychoactieve middelen. Enkele uiteenlopende voorbeelden hiervan zijn "Alice in Wonderland", "Spirited Away", "Hitchhikers Guide to the Galaxy" en "Waking Life".

De pictografische mindfuck

Een afbeelding die verwarring schept, onmogelijk lijkt of psychedelische elementen bevat.

De verbale mindfuck

paradoxaal lijkende stellingen als "Deze zin is een leugen" of "Eigeel bevat meer eiwit dan eiwit".