Ketamine

Uit DHPedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Chemical
Ketamine.gif
IUPAC benaming 2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone
Overige namen Ketamine, Keta, Special K
Gebruik
Inname Nasaal
Dosis 25 - 300 mg
Werkingsduur ~1 uur
Effecten Dissociatief
Tripreports
Chemische Informatie
Familie Arylcyclohexylamines
Molecuulformule C13H16ClNO
Molecuulgewicht 274.2 g/mol
Smeltpunt 276 °C (HCl-zout)
Oplosbaarheid 20 g/100 ml
Marquis Kleur Geen kleur verandering
Mecke Kleur Geen kleur verandering
Mecke Beschrijving Bruist
Overige Informatie
Wetgeving Geneesmiddelenwet


Drug Kijkwijzer.png Dit middel heeft een hoog verslavingspotentieel,
dus wees extra voorzichtig bij recreatief gebruik!


Ketamine is een verdovingsmiddel dat veel gebruikt wordt bij de behandeling van dieren, maar ook bij mensen als analgeticum en bij operaties. Ketamine blokkeert het zenuwgestel zonder dat de ademhalings- en bloedsomloopfuncties worden verdrukt en wordt daarom beschouwt als een veilig en betrouwbaar anestheticum. Het wordt medisch voornamelijk intramusculair of intraveneus toegedient, maar recreatief wordt het nasaal (via de neus) en soms ook oraal gebruikt. Tegenwoordig kent ketamine een grote opmars en een aantal West-Europese landen, zoals in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk wordt deze drug steeds populairder in het uitgaansleven, waar het vooral als poeder of in kristalvorm wordt verkocht. In tegenstelling tot veel andere drugs zoals amfetamine en cocaïne wordt ketamine minder (vaak) versneden. Ketamine is illegaal in de meeste landen, maar valt dikwijls onder de medicijnwet, wat het illegaal maakt om het te bezitten zonder een voorschrift of licentie.

In de jaren '70 en '80 werd het enkel recreationeel gebruikt door een handvol psychonauten en mensen uit de medische wereld die het wilden gebruiken. Met de opkomst van de rave-cultuur in de jaren '80 begonnen meer mensen ketamine te gebruiken.

Gebruikersinformatie

Dosis

Doordat ketamine een anestheticum is kunnen de effecten op verschillende doseringen erg verschillen. Er is een soort cruciale lijn waarbij de gebruiker zijn/haar grip op primaire sensoren verliest. In een verder stadium zal de gebruiker wegglippen uit de realiteit en in een ultieme fase zal hij de fase van bewusteloosheid bereiken. Tolerantie (gewenning) komt snel opzetten en het is goed om lange tijd (enkele weken) tussen de ervaringen in te laten. Ketamine is in het algemeen een zachte drug op lage dosissen, dat betekent echter niet dat er geen gevaren aan verbonden zijn.

Orale dosis

Voor je eerste maal neem je best maximaal tussen de 150 en 200 mg om het middel te verkennen.

 • 75 - 150 mg is een lichte, doorbraak, dosis
 • 150 - 300 mg is de gebruikelijke dosis
 • 300 - 500 mg is een zeer sterke dosis (en wordt onervaren psychonauten ook afgeraden)

Nasale dosis (snuiven)

Ketamine wordt door de meeste gebruikers nasaal gebruikt en de effecten zijn niet direct te vergelijken met de effecten van een orale of intramusculaire dosis. 75 mg is een goede verkennende lichte dosis.

 • 25 - 100 mg is een lichte, doorbraak, dosis
 • 100 - 200 mg is de gebruikelijke dosis
 • 200 - 300 mg is een zeer sterke dosis (en wordt onervaren psychonauten ook afgeraden)

Intramusculaire dosis (IM)

Effecten treden op vanaf 20 à 30 mg en psychedelische ervaringen starten tussen de 75 tot 100 mg. 100 tot 200 mg levert diepe ervaringen op en 300 mg zorgt voor een staat van bewusteloosheid en is helemaal af te raden, zeker als je geen tripsitter in de buurt hebt. Ga NOOIT spuiten zonder kennis en/of ervaring. Laat je dosis toebrengen door iemand met medische kennis en ervaring.

Intraveneuze dosis (IV)

Met intraveneus bedoelen we 'in de ader'. Dit is sterk af te raden, alhoewel er geslaagde experimenten worden gerapporteerd. Bij IV-dosering verlies je motorische controle nog voor je klaar bent met het beëindigen van toediening, ga dus NOOIT spuiten zonder kennis en/of ervaring. Laat je dosis toebrengen door iemand met medische kennis en ervaring.

Bij-effecten en combinatie met andere middelen

Gebruik van ketamine is te vermijden in combinatie met alle downers zoals GHB, GBL, gabapentine, alcohol, barbituraten (bv. phenobarbital), anti-depressiva zoals prozac, effexor en zoloft en benzodiazepines zoals valium (diazepam), rivotril (clonazepam), xanax (alprazolam) e.a.


Verschillende middelen gebruiken is nooit zonder gevaren, maar ketamine is door verscheidende gebruikers zonder problemen gebruikt in combinatie met mao-remmers (op lage dosis), cocaïne, MDMA, amfetamines, cannabis, lachgas (N2O) en andere tripmiddelen, alhoewel het beter en veiliger is niet te combineren en de eigenheid van je trip te behouden. Ketamine kan je misselijk maken, afhankelijk van de dosis, ook kan het snuiven van ketamine hoofdpijn veroorzaken en een verstopte neus en irritatie van de sinussen.

Bronnen en verder leeswerk:

Werkingsduur

Een gesnoven dosis duurt meestal enkele minuten voordat deze merkbaar worden. Wanneer oraal gebruikt, met een medio-volle maag, kan het tot 15 à 20 minuten duren vooraleer effecten optreden. IM doseringen zijn meestal binnen twee minuten merkbaar. De duur bij intra-musculaire en nasale toediening is ongeveer een uurtje en naar het einde toe nemen de effecten meer en meer af. Wanneer je ketamine oraal neemt, duurt de ervaring ongeveer 2 uur, alhoewel er mensen rapporteren meer dan 4 of 5 uur effecten te hebben. Je zal jezelf licht voelen voor enkele uren op orale dosis, en de dag erna wat slapjes. Het is ook niet ongebruikelijk om na een nasale dosering je nog enkele uren niet nuchter te voelen.

De trip

Sommige mensen vinden ketamine een vervelende drug en anderen kunnen juist de dromerige wereld op ketamine erg waarderen. Tijdens de ervaring is het mogelijk dat de wereld in fragmenten valt en beginnen rond te spinnen, maar niet op een duizelige manier. Dit alles komt chaotisch over en op een bepaald moment zal je jezelf los voelen van je lichaam. Praten met entiteiten, hallucineren met gesloten en open ogen en visioenen van andere werelden en plaatsen komen dikwijls voor. Minder courant zijn bijna-doods-ervaringen (NDE's), uit je lichaam treden (OOBE's), wedergeboortes en een enkele keer gesprekken met overleden mensen. Je sensoren worden verstoord en soms kan je angstig zijn, maar het is belangrijk je goed te focussen en zo kan je angst al snel verdwijnen. Ga in een lekkere zetel of bed liggen met een dekentje en zachte muziek voor een optimale ervaring. Zorg bij je eerste keer voor een tripsitter.

Bronnen met tripsuggesties:

Tripreports

Het bereiken van de K-hole

Met K-hole bedoelen we een staat van bewustzijn waarbij iemand zoveel ketamine heeft gebruikt, dat hij helemaal afgesloten is van de 'echte' wereld. De term 'hole' (gat) wordt hierbij gebruikt, omdat je in deze staat van zijn terechtkomt na een gevoel van vallen en verdwijnen in dit gat.

Er zijn vier verschillende fases in een K-hole. Wanneer je ketamine oraal of nasaal gebruikt, zijn er slechts drie, de vierde en laatste komt er bij een anesthetische dosis (spuiten), welke je in een staat van bewusteloosheid brengt. Dr John Lilly praat over vier verschillende plateaus in zijn boek 'The Scientists: A Metaphysical Autobiography'.

Fase 1

Deze fase wordt bereikt na een dosis van 20 tot 30 milligram ketamine intra-musculair bij iemand rond de 75 kg. Wanneer je snuift, heb je meer nodig. John Lilly noemt deze fase de 'Inner Reality' of simpelweg het 'I' plateau (ik-plateau). Wanneer je in deze fase komt, verdwijnt de buitenwereld en keer je in je eigen lichaam, in je eigen brein.

Fase 2

Deze wordt bekomen na een dosis van ongeveer 75 mg intra-musculair. John Lilly noemt deze fase de 'Extra-terrestial Reality' of het 'They' plateau (zij-plateau). Aan het begin van deze fase verdwijnt het lichaam. John Lilly verklaart in deze fases aliens te hebben ontmoet.

Fase 3

Om deze fase te bereiken, heb je 150 mg of meer nodig, alweer intra-musculair toegebracht. Deze fase wordt door Dr. Lilly de 'Realm Of Creation' of simpelweg het 'we'-plateau (wij-plateau) genoemd. In deze fase is er enkel je bewustzijn meer of beter gezegd de wetendheid van het bestaan van je bewustheid. Deze fase is moeilijk te bereiken via nasale dosis.

Fase 4

Wanneer er rond de 300 mg intra-musculair wordt toegebracht, bereik je de anesthesie-fase en bevindt je jezelf in een staat van bewusteloosheid. Deze wordt door Dr. Lilly 'unknown' (onbekend) genoemd. Dit is niet geschikt voor psychonautische ervaringen, omdat er op dit level niets wordt ervaren.

Op weg naar de K-hole ...

Als je je klaar voelt voor een K-hole en de set en setting goed zijn, is het tijd voor de trip. De beste manier is via injectie van liquide zuivere ketamine. Laat dit toedienen door iemand met medische ervaring en kennis zodat je je nadien niet bezeert aan de naald. Er is net genoeg tijd om comfortabel te gaan liggen voor de effecten 'hard' komen opzetten. Nasale inbreng is ook mogelijk, dit kan je doen via een bullit, snuiven is te moeilijk wanneer je je in een K-hole bevindt. Je start met een bump in elk neusgat, wacht tot de effecten opkomen en je herdoseert tot het onmogelijk wordt om nog te bewegen en de reis kan beginnen ...

Bijna-doods-ervaring en wedergeboorte

Een bijna-doods-ervaring laat je het fysieke lichaam verlaten en soms door een tunnel gaat naar 'het licht' toe. Ketamine kan alle effecten reproduceren van een NDE (Near-death-experience), ook de convictie dood te zijn, telepathische communicatie met God en opperwezens, visioenen hebben, out-of-body trips, mystieke staat van zijn, in andere realiteiten te komen, oude herinneringen opnieuw beleven en je leven herzien met therapeutische meerwaarde.

De quantum-geest.

Sommige mensen geloven dat ketamine een mentaal modem is wat je geest potentieel in connectie kan brengen met 'al de rest' en je de mogelijkheid geven de werking van dit en andere realiteiten te verkennen. In het oude Newton-universum werd gezegd dat de mechanische kijk van alle mogelijke vormen van energie en velden reeds ontdekt is, dat de ordinaire, alledaagse perceptie van ruimte, tijd en energie de enige wetenschappelijk correcte realiteit is en dat mensen los staan van elkaar en het universum en de geest niet kan bestaan zonder een levend brein.

Gevaar en verslaving

Ketamine is nieuwer dan MDMA en werd gepatenteerd in 1962, MDMA in 1912, maar in tegenstelling tot MDMA werd ketamine tientallen jaren enkel medicinaal gebruikt en zijn er meer dan 6.000 wetenschappelijke artikels geproduceerd en bij MDMA maar een duizendtal. Het is redelijk veilig om te gebruiken en toe te dienen, het wordt in de medische wereld nog altijd gebruikt om mensen te verdoven. Het grootste gevaar is vallen en jezelf bezeren of verdrinken in bad. Het is nog altijd onduidelijk of ketamine schade tot het lichaam of hersenen toebrengt of niet, wees dus verstandig en gebruik het niet te vaak. Laat minstens een aantal weken tussen je trips. Mensen met psychoses en schizofrenie mogen in geen geval ketamine gebruiken. Ketamine kan in zeldzame gevallen de bloeddruk sterk verhogen en hartproblemen veroorzaken. Wanneer je hoge bloeddruk of hart- en vaatproblemen hebt, gebruik ketamine dan zeker niet!

Verslaving.

Een groter gevaar dan vallen, is het gevaar van verslaving. Sommige mensen die goede ervaringen met ketamine hadden, hebben moeilijkheden om met de echte wereld om te gaat en kunnen niet meer wachten om in die andere dimensie te komen. Wanneer je vaak ketamine doet, krijg je tolerantie en moet je meer en meer gebruiken. Het is naast cannabis een van de weinig psychedelica die tot verslaving kan leiden.

Overdosis.

Een overdosis is bijna onmogelijk, meestal zal je bewusteloos vallen. Er zijn gevallen bekend van mensen die meer dan 10 gr hebben geïnjecteerd en geen lange-termijn effecten leden. Dit sluit niet uit dat een overdosis onmogelijk is. Uit onderzoek blijkt dat 50 procent van dieren sterven op een dosis hoger dan 77 mg per kilo van het lichaamsgewicht. Dit komt overeen met 5 gr intraveneuse injectie in een lichaam van 70 kilo. 5 gram snuiven is zo goed als onmogelijk omdat ons membraan in de neus dit onmogelijk allemaal zo snel kan opnemen.

Ketamine als ..

.. verdovingsmiddel en dissociatief

Ketamine heeft in feite twee primaire eigenschappen welke het geliefd maakt bij de gebruiker. De eerste belangrijke eigenschap is dat ketamine verdovend werkt. Het geeft je een wasted gevoel, maar toch heel verschillend van de werking van andere downers zoals bv. cannabis, heroïne of alcohol. Nasaal of oraal ingenomen brengt ketamine je in een roes, die tegelijk verdovend is, maar je toch moeilijkheden geeft om te slapen. In lage dosissen kan de gebruiker nog normaal functioneren, in hogere dosissen zal de gebruiker het heel moeilijk hebben om te stappen, communiceren, horen en spreken. Hij zal de intentie hebben om te gaan liggen, wat meestal resulteert in trippen in de vorm van een soort halfslaap, maar geen diepe slaap. Je lichaam zal verdoofd aanvoelen, waardoor je niet altijd pijn zal voelen. Het is belangrijk goed uit te kijken wat je doet.

Als tweede primaire eigenschap kunnen we ketamine beschouwen als een dissociatief middel. Hiermee bedoelen we dat het je percepties (waarnemingen) aantast en verstoort. Zo zal het o.a. je auditieve perceptie (gehoor), visuele perceptie (zicht), smaakperceptie, geurperceptie, tastzin en je gevoel voor tijd en navigatie verstoren en dislocatie in de hand werken. Hieronder een extra woordje uitleg.

Auditieve perceptie: Al vanaf het innemen van een lage dosis, wordt je gehoor vervormd, dit kan tot vreemder ervaring leiden bij het voeren van een gesprek of het luisteren naar muziek. Sommige gebruikers vinden muziek leuk klinken, maar het klinkt niet correct en uit z'n context. Je zal selectief frequenties verliezen. Als je wil trippen op ketamine, kies je best voor een zacht mellow muziekje met een psychedelische inslag en hou het volume modest en niet hard omdat je perceptie anders teveel verstoord zal worden.

Visuele perceptie: Ketamine heeft de neiging het zicht te verstoren, waardoor je extra scherp moet kijken om je te kunnen concentreren om iets te bekijken op televisie- of computerscherm. Een boek lezen wordt erg moeilijk tot onmogelijk. De realiteit om je heen zal vervormen en hoe hoger de dosis hoe meer ze zal vervormen. Zorg voor een leuke set en setting in een aangename omgeving. Zorg dat er geen objecten in je omgeving zijn die je angstig of paranoïde (achterdochtig) kunnen maken. De trip is des te leuker in een aangename, gezellige omgeving. Als je een leuke trip wil, ga dan ketamine niet gebruiken op een feest of in het openbaar, dit doet geen goed aan de waarde van het middel en de overweldiging van het geheel van geluiden, harde muziek, geschreeuw, warmte en mensen kan je trip een nare inslag geven. Zorg voor een zachte belichting voor optimale hallucinaties en visuele vervormingen.

Smaakperceptie: Voedsel, drank en vaste stoffen zullen een andere smaak hebben op ketamine, ze verliezen hun volle smaak en zullen in tegenstelling tot andere psychedelica niet tot positieve verwondering leiden wanneer je bv. een stuk fruit of sap proeft. Je kan stellen dat de smaak sterk wordt afgebot.

Geurperceptie: Hiervoor geldt hetzelfde als voor de smaak. Tegenstellend tot andere psychedelica waar geuren zoals wierook of de geur van bloesems of parfum een streling voor de neus zijn, wordt hier de capaciteit tot ruiken gereduceerd.

Tastzin: Ook de tastzin wordt vervormd en wordt als vreemd en uitzonderlijk ervaren. Het bewegen van de tenen, voeten, handen of strelen door het haar kan voor verwondering zorgen. Je lichaam kan onwijs groot of heel klein ervaren worden. Ketamine geeft je ook de mogelijkheid om bepaalde lichaamsdelen als afzonderlijke entiteiten te beschouwen. Zo kan je bv. zonder je het goed en wel door hebt, gefascineerd je voet zitten bewegen alsof het een apart lichaamsdeel was, los van je lichaam. Strelen en betasten van je lichaam is raar, omdat ketamine verdovend werkt. Denk maar aan een bezoek bij de tandarts, waarna je tandvlees verdoofd en vreemd aanvoelt. Zorg ervoor dat je scherpe voorwerpen, aanstekers en dergelijke ver van je weg hebt en ga niet te dicht bij een open vuur gaan zitten aangezien je het niet door kan hebben dat je jezelf verwondt.

Gevoel voor tijd: Ketamine houdt je gevoel voor tijd voor de gek. Zo kan een minuut wel een uur lijken duren en soms kan een uur voorbijvliegen alsof het niks is. Na een aantal uur ketaminegebruik kan je verbaasd staan wanneer je op het uurwerk kijkt en ziet hoe laat het is. Tijd en tijdsduur is heel moeilijk in te schatten, vooral op hogere dosissen.

Navigatie: Navigatie is heel moeilijk op ketamine. Stappen gaat erg moeilijk, stappen op ketamine wordt soms al lachend de robotwalk of ket-walk genoemd omdat je lichaam verdoofd en vreemd aanvoelt, ook wordt je evenwichtsgevoel verstoord. Je loopt als het ware als een soort robot erg voorzichtig rond. Het is aan te raden lekker te gaan liggen op een bank of in bed wanneer je ketamine gebruikt aangezien je snel kan vallen of je bezeren wanneer je rondloopt onder invloed van ketamine. Ga zeker NIET op trappen lopen, in je bad gaan liggen (verdrinkingsgevaar), machines besturen en ZEKER GEEN voertuigen besturen. Dit laatste geeft zo goed als 100 procent zekerheid dat je een ongeval zal veroorzaken.

Dislocatie: Soms stel je jezelf de vraag op ketamine 'hoe ben ik hier beland' of 'waar ben ik'. Zo kan je tijdens je trip naar het toilet gaan en wanneer je op het toilet zit, (ga niet staand plassen, dit kan wel eens voor ongemakjes zorgen) kan je helemaal de kluts kwijt zijn of gewoon simpelweg het gevoel hebben dat je nog op dezelfde plaats ben van zonet.

Praten: Praten op een lage dosis ketamine is best mogelijk, maar hoe hoger de dosis, hoe moeilijker het wordt, het lijkt wel alsof er een verstoring is tussen je hersenen en je spraakorganen.

.. psychedelicum

In lage dosissen vervormd ketamine je perceptie, dit kan tot aangename visuele verstoringen leiden en tot het zien van fractals en aura's. In hogere dosissen wordt de perceptie nog meer beïnvloedt en kunnen er CEV's (Closed eyes visuals: hallucinaties met gesloten ogen) en in een verder stadium hallucinaties met ogen open optreden. Dit kan variëren van objecten die er helemaal anders uitzien tot het zien van dingen die er niet zijn. In de meeste gevallen werkt ketamine als een aangenaam en zacht middel, maar het is altijd mogelijk dat je onaangename dingen ziet. Gebruik geen ketamine wanneer er recent nare dingen in je leven/omgeving zijn gebeurd. Dit kan tot diepe ervaringen leiden welke voor sommige gebruikers teveel van het goede is of gewoon als onaangenaam of beangstigend wordt beschouwd. In hogere dosissen kan je uit je lichaam treden, BDE (bijna-doods-ervaring) ervaren. In erg hoge dosissen kan je in een k-hole 'terechtkomen'.

Ketamine en therapie

De laatste 15 jaar werd ketamine toegebracht bij meer dan 1.000 patiënten in St. Petersburg als hulpmiddel bij pscyhotherapie, vooral om alcholverslaving te bestrijden. De effecten zijn impressionant en langdurige opvolging van de patiënten is erg bemoedigend, waardoor men nu ook heroïne-verslaafden en sommige neuroses is beginnen behandelen. Geen enkele patiënt had complicaties zoals langdurige psychoses, flashbacks of illegaal ketaminegebruik. Dit project staat onder leiding van de psychiater Dr. Evgeny Krupitsky en z'n team. Evgeny spendeerde een jaar aan de universiteit van Yale met zijn team voor onderzoek naar ketamine, gesponsord door het conservatieve 'National Institute of Drug Abuse'.

Chemische informatie

 • Formule: C13H16ClNO
 • IUPAC naam: 2-(2-Chlorophenyl)-(methylamino)-cyclohexanone hydrochloride
 • Moleculair gewicht: 274,2 g/mol
 • CAS-nummer: 6740-88-1
 • LD50 (IPR-MUS): 400 mg/kg, LD50 (IVN-MUS): 77 mg/kg.
 • Smeltpunt:
  • 276 °C (van HCl-zout)[1]
  • 92 °C (van vrije base)[2]
 • Oplossingspotentie in water: ~20 g/100 ml

Synoniemen

 • K
 • Ket
 • Keta
 • Kittycat
 • Special K
 • Vitamine K

Links

Referenties

 1. Enantioselective construction of nitrogen-substituted quaternary carbon centers adjacent to the carbonyl group in the cyclohexane ring: first asymmetric synthesis of anesthetic (S)-ketamine with high selectivity, R. Yokoyamaa, S. Matsumotob, S. Nomurab, T. Higakib, T. Yokoyamaa, S. Kiyookab, Tetrahedron, 2009, 65, 5181-5191
 2. Do local anesthetics have an influence on the percutaneous penetration of a model corticosteroid? An in vivo study using the vasoconstrictor assay, C. Römmen, C.S. Leopold, B.C. Lippold, Eur. J. Pharm. Sci., 1999, 2, 227-234
 • Anis, N.A., Berry, S.C., Burton, N.R., Lodge, D. "The dissociative anaesthetics, ketamine and phencyclidine, selevtively reduce excitation of central mammalian neurones by N-methyl aspartate." Br. J. Pharmacol 79, 565 (1983).
Drugs: KetamineMethoxetamineDextromethorfan (DXM)Fencyclidine (PCP)Lachgas (N2O)Salvia divinorumAmanita muscaria