Ethanol

Uit DHPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Ethanol.gif

Ethanol, ook wel Ethyl alcohol of Alcohol genoemd, is een psychoactieve stof behorende tot de Sedatieve Hypnotica.

Gebruikersinfo

Effecten

Bij inname zorgt alcohol voor euforie, ontspanning en verminderde werking van motoriek en zintuigen. Pure ethanol is een vloeibare, sterk ruikende doorzichtige vloeistof, die irritaties veroorzaakt bij contact met ogen of huid.

In het dagelijks leven komen we de recreatieve vorm van alcohol daarom ook vaker tegen, een product van fermentatie of gisten van suiker houdende producten, zoals bij bier of wijn. Door het gistingsproces wordt een deel van de suikers omgezet in ethanol, waardoor de drank een bepaald alcoholpercentage krijgt.

Bier.
Een glas bier.
Rode Wijn.
Een glas rode wijn.

Vanaf 0.5‰

 • Euforie
 • Ontspanning
 • Breedsprakigheid
 • Losmondigheid
 • Duizeligheid
 • Moeite met praten
 • Verdoving / Pijnstilling
 • Slaperigheid

Vanaf 1‰

 • Beperking van zintuigen
 • Beperking van cognitieve functies
 • Beperking van motorieke functies
 • Misselijkheid en Braken

Vanaf 1,5‰

 • Verminderde toevoer van bloed naar de hersenen

Vanaf 3‰

 • Bewusteloosheid
 • Mogelijke alcoholvergiftiging
 • Kans op overlijden

Vanaf 4‰

 • Grote kans op overlijden

Dosering

Een dosering is lastig vast te stellen omdat bij recreatieve vormen van alcohol het volumepercentage zeer sterk varieert per dranksoort. In veel gevallen horen er daarom gestandaardiseerde glazen bij elke drank. Een andere factor die bij doseren in acht genomen moet worden is gewenning oftewel tolerantie, waardoor men bij veelvuldig gebruik meer nodig heeft.

Bij een eerste maal alcohol consumeren voel je de effecten over het algemeen al na een half tot een heel glas. Alcohol is een vrij veilig middel om te herdoseren, dat wil zeggen, over het algemeen kun je later nog veilig besluiten om nog een glas te nemen. De effecten van een overdosis merk je duidelijk: vaak word je misselijk en ga je overgeven, je kunt je evenwicht niet meer bewaren en je hebt veel moeite je te concentreren.

Een standaardglas alcoholische drank hoort 12,67 mL of 10 gr alcohol te bevatten, bij bier met een 5% volumepercentage komt dat neer op een kwart liter.

Werkingsduur

De werkingsduur van alcohol is sterk afhankelijk van de dosis. De effecten beginnen vrijwel direct tot 15 minuten na inname, en het effect houdt ongeveer één tot anderhalf uur aan per gedronken standaardglas. Zodra de alcohol uitgewerkt is is het niet meer aantoonbaar in het bloed, de urine kan echter nog 24 uur lang sporen bevatten.

Risico's

Alcohol is op de korte termijn een vrij onschuldig middel. Door de maatschappelijk geaccepteerde status draagt het echter grote risico's met zich mee, waardoor het in de verslavingszorg vaak aangeduid wordt als harddrug. Alcohol is een lichamelijk en geestelijk verslavende drug, en richt bij regelmatig gebruik schade aan in het lichaam.

Korte termijn

 • Evenwicht, concentratie- en coordinatieproblemen, mogelijk leidend tot:
  • Lichamelijk letsel
  • Verdwalen
  • Schade aan omgeving
 • Emotionele problemen, mogelijk leidend tot:
  • Sociale schade
  • Aggressie
  • Vandalisme
 • Overdosis, mogelijk leidend tot:
  • Vergiftiging
  • Bewusteloosheid
  • Coma
  • Dood

Lange termijn

 • Verslaving
 • Leverschade
 • Hersenschade
 • Geboorte defecten


Overige informatie

Chemische eigenschappen

 • Formule: C2H6O
 • Moleculair gewicht: 46,06 g/mol
 • CAS nummer: 64-17-5
 • Vlampunt: 13 °C

Farmacologische eigenschappen

Werkingsmechanisme

De GABAA receptor

De GABAA receptor is een veel voorkomende proteïne die zich in zenuwsynapsen bevindt, welke de overdracht van chloride-ionen reguleert. Door ionen de neuron in te pompen wordt deze negatief gepolariseerd, wat overdracht van zenuwsignalen belemmerd. Bij een sterke werking van de receptor wordt de werking van de betrokken neuronen dus geremd, en bij een verminderd werkende of geblokkeerde receptor worden de neuronen gestimuleerd tot overdracht van signalen.

Ethanol is een positieve allosterische modulator voor de GABAA receptor, het versterkt de werking van de receptor, en bemoeilijkt de overdracht van signalen.

Verschil tussen agonisten en positieve allosterische modulatoren

Ethanol bindt zich aan de GABAA receptor, en werkt uiteindelijk op dezelfde wijze als een agonist. Het verschil is dat het zich bindt (aan de allosterische zijde van de receptor) aan een effectormolecuul. Dit effectormolecuul beïnvloedt de ruimtelijke vorm en daarmee de activiteit van de receptor, waardoor de GABAA receptor gevoeliger wordt voor agonisten en dus meer chloride ionen overpompt. Een "echte" agonist, zoals het van nature volop aanwezige gamma-aminoboterzuur (ook wel afgekort tot GABA), bindt zich direct aan de actieve of ook wel orthosterische zijde van de receptor, waardoor de receptor activeert. De werking van ethanol op de GABAA receptor is dus indirect.

Interactie met andere psychoactieven

Alcohol kan relatief veilig gecombineerd worden met cannabis. Ook wordt alcohol veel gecombineerd met nicotine in de vorm van tabak, maar er zijn wel aanwijzingen dat alcohol de schadelijkheid van kankerverwekkende stoffen uit sigaretten versterkt. Het wordt veel gecombineerd met caffeïne houdende dranken, hoewel dit wel een maskerende werking kan hebben en een zware belasting voor het lichaam kan vormen. Soms wordt het gecombineerd met DXM om misselijkheid te voorkomen, maar dit is onveilig in hoge doseringen i.v.m. ademhalingsproblemen.

Versterkende werking

Ethanol heeft een additieve werking op andere GABAA PAM's en zelfs een versterkende werking op GABAA agonisten. Hieronder vallen:

Dit kan onverwacht tot gevaarlijk sterke effecten leiden. Bovendien worden veel van deze downers door dezelfde enzymen in de lever afgevoerd, waardoor het potentieel schadelijke effect langer aanhoudt en voor meer belasting van de lever zorgt.

Synergetische werking

Alcohol gecombineerd met opiaten kan leiden tot zeer gevaarlijke synergetische werkingen, doordat beiden als een depressivum op het zenuwstelsel werken. Hierdoor treden symptomen op als ademhalingsproblemen, zuurstoftekort, bewustzijnsverlies of de dood. Enkele middelen die hieronder vallen:

Dempende/maskerende werking

Antagonisten of stoffen die tegenovergestelde effecten hebben werken niet simpel als "tegengif": veel middelen hebben andere neveneffecten. Flumazenil, wat als negatieve allosterische modulator werkt, heeft dusdanige bijwerkingen dat het niet simpelweg alleen maar de werking van alcohol stopt. Het geeft wel effecten tegenovergesteld aan alcohol, zoals epileptische samentrekking van spieren.

Uppers maskeren de effecten van alcohol. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

Hierdoor gaat men meer drinken wat een grotere kans geeft op alcoholvergiftiging.

Overig

Ook kan alcohol gevaarlijk zijn in combinatie met psychedelica. Houd er rekening mee dat alcohol het vermogen om weloverwogen besluiten te nemen beperkt, en dat kan gevaarlijk zijn als je ook onder invloed bent van andere middelen.

Veel medicatie mag niet gecombineerd worden met alcohol, zoals (maar niet uitsluitend):

Raadpleeg altijd de bijsluiter van de medicatie voordat je combineert met alcohol!

Natuurlijk: AlcoholCatuabaDamianaHorny GoatweedYohimbe

Synthetisch: GBLGHBYohimbine

ChloroformClonazepamCodeïneDiazepamDiethyl etherEthanol (Alcohol)FentanylFenobarbitalFlunitrazepamGabapentineGBLGHBHeroïneHydroxyzineLorazepamMethaqualoneMorfineOpiumPregabalinePromethazineScopolamineValeriaanZopiclone