Dextromethorfan

Uit DHPedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Chemical
DXM.gif
IUPAC benaming (+)-3-methoxy-17-methyl-(9α,13α,14α)-morphinan
Overige namen Dextromethorfan, DXM
Gebruik
Inname Oraal
Dosis 50 - 500 mg
Werkingsduur ~8 uur
Effecten Dissociatief
Tripreports
Chemische Informatie
Familie Opiaten en Opioïden
Molecuulformule C18H25NO
Marquis Foto Marquis dxm DHP.jpg
Marquis Kleur Zwart - Grijs
Marquis Beschrijving Langzame kleurreactie (± 20 sec)
Mecke Foto Dxm mecke dhp.png
Mecke Kleur Oranje - Bruin
Overige Informatie
Wetgeving Geneesmiddelenwet

Dextromethorphan is een zeer riskante drug, en kan fataal zijn indien gebruikt met andere drugs, en het kan ook fataal of gevaarlijk zijn als je tot een bepaalde risicogroep hoort. Je moet ervoor zorgen dat je niet in één van de risicogroepen zit. Dit artikel veronderstelt dat je reeds hebt bepaald dat je niet in een riskante groep zit, of als je nog van plan bent DXM te gaan gebruiken, dat je de gevaren begrijpt en daar zelf verantwoordelijkheid voor neemt. Al deze gevaren kunnen in "Dextromethorphan FAQ" van William White’s op Erowid gevonden worden. Dextromethorphan FAQ van William White's is een uiterst goed geschreven stuk en je zult er alle risico's vinden en veel andere zaken met betrekking op DXM. (Let op: deze "Dextromethorphan FAQ" is wel in het Engels geschreven).

Wat is DXM

De toepassing voor een octrooi op DXM werd eerst ingediend in 1949, en het werd goedgekeurd voor verkoop in de Verenigde Staten door de FDA in 1958. DXM zit in een klasse van drugs die als "dissociatieve" (scheidende) verdovingsmiddelen bekend staan. Veel van deze middelen hebben krachtige psychedelische gevolgen bij bepaalde "hoge dosissen". Toevallig onderdrukt dextromethorphan ook de hoestreflex. Er zijn ook andere middelen die deze hoestreflex onderdrukken, maar dextromethorphan werd uitgekozen, omdat vrij weinig mensen het gebruik van DXM recreatief aantrekkelijk vinden. Dit is de reden waarom dit krachtige psychedelisch middel verkocht wordt in veel apotheken over heel de wereld in verschillende medicijnen.

Ongeveer de enige reden waarom DXM geen voorschrift gecontroleerde substantie is, is dat de enige echte alternatieve drugs voor hoestafschaffing de opiaten/opioids zijn. Die hebben een veel groter misbruikpotentieel en de overheid nam de minste van de 2 kwaden. In tegenstelling tot opiaten, vinden vrij weinig mensen dextromethorphan recreatief aantrekkelijk. Volgens de gegevens van William White's, een derde wie ooit DXM recreatief geprobeerd heeft vind de effecten niks, een derde is onverschillig en vindt dat er betere drugs zijn en slechts de laatste derde geniet genoeg van dextromethorphan om het herhaaldelijk te gebruiken.

Er zijn verscheidene redenen hiervoor. Dat ongeveer 7% van alle Kaukasiërs (het percentage variëert met andere etnische groepen) een genetische afwijking hebben die als deficiëntie CYP2D6 wordt bekend. Dit is een leverenzym dat bij het metaboliseren van DXM kritiek is. Het blijkt als je één van de ongelukkige 1 op de 14 personen bent die deze afwijking heeft, dan zal dextromethorphan bij recreatieve dosissen waarschijnlijk onplezierig zijn, een psychotische nachtmerrie. Andere redenen zijn dat de gevolgen van dextromethorphan niet zijn wat velen in een drug zoeken, smerige bijwerkingen, onplezierigheid van het drinken van hoestsiroop (gelukkig bestaan er in Nederland pillen en gelcaps die beter naar binnen te krijgen zijn) en andere negatieve bijwerkingen. Deze factoren, en de beschikbaarheid van betere drugs op de straat, hebben het recreatieve gebruik van DXM vrij laag gehouden.

De effecten van dextromethorphan zijn niet goed te vergelijken met andere drugs. De beste vergelijkingen zouden met andere dissociatieve verdovingsmiddelen zijn, zoals ketamine of PCP. DXM ligt dichter bij ketamine qua effectenn, maar is nog verschillender dan gelijkaardig aan ketamine. De effecten van dextromethorphan kunnen redelijk met andere psychedelics worden vergeleken, zoals met serotonergics (LSD, paddo's, enz.) Allebei kunnen ze je laten hallucineren en uw staat van bewustzijn veranderen, maar op heel verschillende manieren.

Wie zou geen DXM moeten gebruiken

Dit is een moeilijke onderwerp, want er zijn velen voor wie het recreatieve dextromethorphan gebruik een slecht idee is, en misschien zeer gevaarlijk. Voor alle waarschuwingen in detail, moet je werkelijk de eerder genoemde FAQ van William White’s volledig lezen. Maar toch een paar specifieke waarschuwingen:

- Gebruik nooit DXM met, of tot twee weken vóór of drie weken daarna , een MAOi (Monoamineoxydase Inhibitor), dit zijn bepaalde drugs die gewoonlijk voor depressie worden voorgeschreven. En ook bepaalde recreatieve MAO-remmer zoals harmaline. Mengen van dextromethorphan met MAOi's is fataal geweest voor sommige mensen.

- Gebruik nooit DXM met yohimbe, aangezien dit een MAOi is en ook fataal kan zijn.

- Gebruik nooit dextromethorphan met de kalmeringsmiddelen Desyrel (trazodone) of Serzone (nefazodone), aangezien dit leverschade kan veroorzaken.

- Gebruik nooit DXM met antihistamine terfenadine (Seldane), aangezien dit fataal zou kunnen zijn.

- Ook zou DXM moeten worden vermeden worden als je anti-depressiva neemt. Het gaat om middelen zoals SSRI's (Prozac, enz.), hyterocyclics (bv. Effexor), NARI's en benzodiazepines. Als je wat neemt en weet niet of is het een van deze is, vraag uw apotheker. Dit riskeert serotoninesyndroom. Vermijdt zeker tricyclic kalmeringsmiddelen (opnieuw, vraag een apotheker), lithium, of de dieetdrugs phentermine en fenfluramine van dieetdrugs die met DXM wordt gebruikt riskeren ook het serotoninesyndroom. Vermijdt het gebruik dextromethorphan als je een van de bovenstaande middelen neemt.

- Waarschuwing!! Het nemen van DXM met MDMA ("Ecstasy", gebaseerd op de tot nu beschikbare gegevens, wordt ernstig afgeraden. Indien samen gebruikt op gevaarlijke plaatsen, zoals een rave of nightclub wanneer je veel aan het dansen bent, heeft deze combinatie vaak tot hyperthermie en ziekenhuisopnames geresulteerd. Zelfs als dextromethorphan en MDMA samen in een temperatuur gecontroleerde plaatsen zonder oefening worden genomen. Uit sommige rapporten blijkt dat het mixen van deze twee drugs zelfs dat zeer gevaarlijk zou kunnen zijn. Als dusdanig, de aanbeveling is gebruik geen DXM en MDMA tergelijk of binnen 96 uren na het gebruiken van de andere drug.

- Waarschuwing over het nemen van DXM met Magnesium. Gravol, de redacteur van "DXM Zine”, meldt een geval waar een 18 jarige jongen, die 1000 mg DXM nam of misschien meer met een onbekende hoeveelheid magnesiumsupplement dat hij nam omdat hij dit geloofde zouden DXM versterken. Hij ervoer erge nare bijwerkingen, en had ook leverschade. Of het met magnesium te maken had is onbekend. Nochtans, kan je er het beste vanuit gaan dat proberen om DXM met magnesium te versterken onveilig is.

- Gebruik nooit DXM als je zwanger bent en/of je een baby verzorgt.

- DXM zou nooit moeten worden gebruikt als je lever- of nierproblemen hebt, hypertensie (hoge bloeddruk) of andere hartproblemen, epilepsie, beslagleggingen, of zweren.

- Gebruik ook nooit dextromethorphan als je een of andere geestelijke ziekte lijdt. DXM neigt het meest de symptomen geestelijke wanorde te versterken. Dus DXM zou absoluut niet moeten worden genomen als je aan een of andere psychotische geestelijke ziekte lijdt, zoals schizofrenie.

- Speciale waarschuwing: DXM neigt om de stemming te vergroten. Niet noodzakelijk een slecht ding als je in een gelukkige stemming bent. Nochtans, als je gedeprimeerd bent, DXM zal neigen om de depressie erger te maken. Als je aan depressie lijdt, dan contacteer een bekwame medische beroeps voor behandeling. Probeer niet op zelf voorschrift DXM te gebruiken om uw depressie te behandelen. Het voorschrijven van drugs voor behandeling van een geestelijke ziekte zou aan bekwame medische beroeps moeten worden over gelaten.

Recreatieve effecten van DXM

DXM is eigenaardige stof dat in tegenstelling tot de meeste drugs, waar de hogere dosissen enkel sterkere effecten veroorzaken, dextromethorphan verschillend is. Voor de meeste mensen, stelt DXM verschillende "plateaus" tentoon waar bij hogere dosissen het algemene effect van de drugs dramatisch veranderen. Binnen een bepaald plateau, betekent het verhogen van de dosis dat je sterkere effecten ondervindt, maar zodra je je in een ander plateau beweegt, andere gevolgen neigen te overheersen.

Dextromethorphan heeft vier daadwerkelijke plateau's. (Tevens zijn er mensen zeggen dat er een 5e plateau bestaat "Sigma" genaamd. Dit plateau is enkel gereserveerd voor de zeer ervaren gebruikers van DXM die grote risico's nemen, met inbegrip van dood en schade aan de hersenen.) Deze 4 plateau's zijn gebaseerd op het doseren van DXM met de mg/kg manier. Voor diegene die onbekend met het doseren drugs op deze manier zijn. Je zoekt uit hoeveel mg DXM je per kilo lichaamsgewicht gaat innemen. Een voorbeeld je neemt 120 mg DXM in en je weegt 60 kilo. Dit betekent dat je 2 mg DXM per kilo lichaamsgewicht hebt ingenomen.

Let op! Dit zijn gemiddelden, en kan van gebruiker tot gebruiker variëren. Ook een klein percentage gebruikers van DXM merkt geen scherpe verandering als zij zich van plateau tot plateau bewegen. Maar, de meeste mensen merken het plateaueffect wel op. Ook, de effecten variëren van persoon tot persoon in verband met wat er bij de desbetreffende plateaus gebeurt. Bijvoorbeeld, veel DXM gebruikers vinden het derde plateau één te psychotische manier, of een te intense manier, of allebei om te trippen met DXM.

Een klein percentage geniet daadwerkelijk van de derde (en vierde) plateaudosissen. De redenen voor deze variaties zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan genetica, en hoe uw hersenen worden getelegrafeerd. In het eenvoudige Nederlands, sommige mensen zij zo genetisch bepaald dat het trippen op hogere plateaus erg aangenaam is terwijl dit bij andere mensen niet zo is. Dit geldt niet alleen voor DXM, maar veel andere drugs. Één voorbeeld, welke eigenlijk met dextromethorphan verwant is, is codeïne. De meesten vinden codeïne een goede pijnstiller en een middel wat plezierig is om te nemen. Nochtans, ongeveer 7% van mensen hebben een zeer belangrijk leverenzym niet dat codeïne in morfine in het lichaam omzet, en deze ongelukkige zielen vinden dat codeïne hen enkel ziek maakt. Toevallig, het enzym dat door het menselijke lichaam wordt gebruikt door codeïne aan morfine, CYP2D6, is ook één van de 2 leverenzymen die zeer belangrijk zijn aan het metaboliseren van DXM. CYP2D6 zet DXM in DXO om, welke actieve metaboliet is die je ook reis maakt (DXM zelf is ook psychoactief.) Zonder het juiste gen CYP2D6, bijna wordt geen DXM omgezet in DXO, welke voor hellish maakt, onplezierige ervaring. Waarschijnlijk is de genetische variatie in hoe de menselijke hersenen eigenlijk worden getelegrafeerd een van de andere belangrijkste reden voor het verschil in reactie op dextromethorphan. Aldus, gebaseerd op genetica en andere factoren, de ervaring die je beleeft met DXM kan totaal verschillend zijn van een andere persoon.

Het eerste plateau (1.5-2.5 mg/kg)

Rond de 1.5 mg/kg beginnen de effecten DXM duidelijk te worden. De meesten beschrijven de sensatie zoals ongeveer zoals "aangeschoten". Op dit niveau komen er geen hallucinaties voor. Slechts is er eenpsychedelisch effect dat sommigen kleuren "verschillend" schijnen op te merken, zoals dieper of rijker (intenser). Sommigen merken ook op dat het geluid anders wordt beleeft. Sommige mensen noemen effect van dextromethorphan muziek-euforia. Maar anderen vinden dat DXM muziek vreselijk maakt, een soort van blikkerig en vervormd geluid. De enige manier om dit te ondervinden is zelf op dextromethorphan muziek te luisteren en te bekijken of je van het effect houdt of niet. Op dit plateau wordt je niet overdreven bedwelmd, en kan je van gebruik van DXM in sociale situaties op dit niveau, misschien nog zelfs genieten. Rondreizen is vrij gemakkelijk, en sommigen genieten van dit op eerste plateau. Opnieuw, dit is een kwestie van smaak. Voor de meeste mensen, zullen er geen rare dingen op dit niveau gebeuren, tenzij zij iets stom doen als autorijden, of gebruik van DXM op een vreemde plek, waar zij zich niet op hun gemak voelen. Vreemd genoeg gebruiken vrij weinig recreatieve DXM gebruikers, de drug voor de effecten van het eerste plateau. Maar, wat pret betreft, kunnen beginners meer genieten van dit niveau dan de meer ervaren gebruiker.

Het tweede plateau (2.5-7.5mg/kg)

Dit is het plateau waar het meeste recreatieve dextromethorphan gebruik plaatsvindt. Dit is het niveau waar visuele hallucinaties beginnen voor te komen en op een zodanige manier dat de meesten dit effect waarderen. Visuele hallucinaties onder invloed van DXM zijn niet zoals die van een andere drugs. Zeker is dextromethorphan enorm verschillend qua effecten dan LSD of paddenstoelen. Met DXM zijn hallucinaties slechts merkbaar in een donkere ruimte met gesloten ogen (natuurlijk, als de ruimte totaal donker is, dan maakt het geen verschil of de ogen wel of niet open zijn.) Dit effect wordt CEV (closed eye visuals) genoemd, of gesloten oog visuele hallucinaties. Deze bestaan uit bladen, wervelingen en soort van bubbels van kleur die zich bewegen. Soort van lichtshow in je hoofd (let wel op, de kleuren die je ziet zijn vaak gebasseerd op omgevingskleuren). De nauwkeurige aard van wat wordt gezien variëert van persoon tot persoon, en dit is moeilijk in woorden om te zetten. Velen vinden deze hallucinaties plezierig, maar zij kunnen het saai vinden als je dextromethorphan te vaak gebruikt. Het zijn deze hallucinaties die het aantrekkelijkste aspect van DXM zijn voor de meesten gebruikers. Op het tweede plateauniveau, voelen sommigen een high lichaams gevoel dat prettig is, terwijl anderen dit effect niet krijgen. Jammer genoeg, hebben negatieve fysieke gevolgen, als misselijkheid, vaak de neiging om het prettige lichaamsgezoem te overweldigen. Vele DXM gebruikers hebben moeten overgeven van het gebruiken van de drug. Er is geen andere manier om te weten hoe jou lichaam omgaat met deze hoeveelheid DXM tot je het geprobeert hebt. Op het tweede plateau is de fysieke coördinatie vermindert. Je kunt een rond beetje wankelen (beetje dronken gevoel). Ook dubbel zien is kenmerkend voor dextromethorphan gebruik op het tweede plateau. Een tip hierbij, als je je moet bewegen, sluit dan één oog (hierdoor word je coordinatie beter). De meeste gebruikers op dit niveau wensen geen tripsitter, hoewel het niet kan schaden om er één te hebben, vooral als je niet gewend bent om te trippen. Als je geen tripsitter op het tweede plateau hebt, zorg ervoor dat je niks om kan gooien en dat je in een vertrouwde ruimte zit.

Het Derde plateau (7.5-15mg/kg)

Bij het derde plateau, zullen de psychotische effecten van dextromethorphan de overhand nemen. Hallucinaties zijn nog daar, maar het is waarschijnlijk dat de veranderde staat van bewustzijn de overheersende factor wordt van de ervaring. De sensorische input kan ernstig zijn verandert, in het bijzonder normaal kunnen kijken is er vaak niet bij. De logica en de realiteit veranderen gemakkelijk zodra je op het derde plateauniveau bent. Zaken die je eerder niet zou kunnen begrijpen, kunnen heel zinnig zijn opeens en andersom. Ook kan je erg gedesorienteerd voelen. De gevolgen variëren zo zeer dat er geen "typische" derde plateautrip is. Verwacht dat het enkel overweldigend is. Afhankelijk van hoe de dingen gaan, dit kon voor een goede of slechte trip zijn. Jammer genoeg, voor de meesten, op dit niveau neigen de reizen slecht te zijn. Hoewel, ironisch, het is vaak zo dat je van een bad trip het meeste zult leren. Onnodig te zeggen, het kan belangrijk zijn om op dit niveau een tripsitter te hebben. Velen kunnen zich nog zo’n beetje bewegen op het derde plateauniveau, een tripsitter kan ervoor zorgen dat de tripper geen stomme dingen doet, aangezien de realiteit anders is voor de tripper en de tripper niet meer normaal kan zien. En als er iets ernstig gebeurd kan de tripsitter bijvoorbeeld medisch personeel inschakelen, maar het is onwaarschijnlijk dat dit bij derde plateau nodig is. Vanaf dit derde plateau komt het dissociatieve karakter van DXM sterker om de hoek kijken. (Met dissociatief wordt bedoelt dat het lichaam van de geest scheidt, hierdoor heb je geen controle meer over je lichaam en ervaar je nog enkel je geest. Ook verdwijnt je ego, je ik-gevoel, steeds meer naarmate je richting het vierde plateau gaat. )

Het vierde plateau (15-30 mg/kg)

Hoewel het doseren voorbij 20 mg/kg niet raadzaam is of nodig is voor de meeste mensen komt op dit niveau de totale lichaam van geest scheiding voor. De tripper verliest veel of alle contacten met zijn externe betekenissen en kan niet meer reageren of bewegen. Hij/zij is in zijn/haar eigen denkbeeldige heelal. Bij dit niveau is een tripsitter zeker noodzakelijk, zodat een tripper niet in haar eigen braaksel stikt, of oververhit raakt of andere medische aandacht nodig heeft zonder dat de tripper er zelf iets aan kan doen. Op dit niveau heb je tijdens je hallucinaties contacten met goden, zie je vreemde wezens (entiteiten), of je het ziet bizarre werelden, en andere vreemde gevolgen, dit gaat gepaard met volledig irrationeel denken. De dosering is op dit niveau verre van veilig, indien het wordt gedaan zou dit alleen door trippers gedaan moeten worden die 3e plateau niveau ervaringen hebben en hier positieve ervaringen aan hebben overgehouden. Zelfs in dat geval is het overwegen van de bekende risico's van dextromethorphan met betrekking tot hersenschade (en het feit dit risico is grootst op vierde plateauniveau.) heel belangrijk! Dus denk er zelfs niet over na over gebruik bij deze soorten dosissen tenzij je volledig begrijpt dat dit een zeer riskante onderneming is. En gebruik nooit dergelijke dosissen zonder een ervaren tripsitter.

Commentaar op debetreffende plateaus en fysieke intoxicatie van DXM

Deze "plateau's" verwijzen hoofdzakelijk naar de geestelijke ("overhalende") gevolgen van dextromethorphan, en wat bij diverse dosissen kunnen worden verwacht. Zij zijn niet werkelijk op de fysieke gevolgen van dextromethorphan van toepassing. Algemeen kun je stellen dat de fysieke intoxicatie van DXM lineair loopt met het verhogen van de dosis. Zo zul je als je de dosis blijft verhogen, bijvoorbeeld steeds moeilijker kunnen lopen en spreken. In het eerste plateau is er zeer weinig stoornis waard te vermelden. Dit wil niet zeggen dat je er geen last van kan hebben. Zie af van zaken zoals autorijden, het besturen van machines of andere zaken die veel van je concentratie vergen. Aangezien de reactietijd genoeg zou kunnen zijn verminderd dat er een gevaarlijke situatie ontstaat.

Als je naar het 2e plateau kijkt, wordt het steeds duidelijker dat je moteriek is aangepast. Tijdens hoge tweede plateau-doseringen (dus in de richting van 7.5mg/kg) zullen de meeste waarnemers duidelijk opmerken dat je high bent. Maar, je zou op dit niveau moeten kunnen lopen, praten, enz. Je zou enigszins bedwelmd kunnen voorkomen aan iemand anders, maar je zou nog moeten kunnen rondwandelen en communiceren.

Zodra je op het derde plateau bevindt, dan begint dit een ernstig probleem te worden. Specifiek, onvermogen te lopen, controle handen, enz. Spreken zou niet moeilijk moeten zijn. Alleen je manier van praten kan een brabbeltje worden of in ieder geval een soort van een psychotische manier van spreken worden.

Bij het vierde plateau, kan je het wel vergeten je nog te bewegen. Communiceren kan met de buitenwereld kan ook onmogelijk zijn, hoewel sommige trippers in feite één of andere communicatie met hun sitters kunnen handhaven terwijl zij op vierde plateau zijn.

Zorg dan ook dat je in een comfortabele omgeving zit en dat niemand je kan storen.

Het recreatieve gebruik DXM heeft reeds sommige mensen gedood! Ja, het recreatieve dextromethorphangebruik kan je doden, en reeds in tientallen sterfgevallen bekent. Je kunt er hier meer over lezen (Engelse Site)

Ik ken de risico's, en wil nog steeds DXM recreatief gebruiken

Op dit punt wordt aangenomen dat je de Dextromethorpan FAQ van William White's hebt gelezen en het risico van hersenbeschadiging voor lief neemt. Het is uw leven en het zijn uw hersenen, dus als je het al doet, doe het dan op de meest veilige manier mogelijk. Aangezien deze gids voor beginners is, zal het zo eenvoudig mogelijk gehouden worden.

Je hebt een pil/gel capsule/siroop nodig als enige actieve ingredient Dextromethorpan heeft. Niets anders!. Dampo hoestcapsules bij droge hoest Per capsule bevatten deze 15 MG Dextromethorphan-HBr (Hydrobromide = een zout)

Hulpstoffen bij dampo caps: Hard vet, triglyceriden, soja lecithine, gelatine, glycerine, sorbitol, kleurstoffen E124, E110, E171 en E172.

Aangezien niet iedereen blij is met het drinken van siroop is er in Nederland wel een andere oplossing. Namelijk Darolan Retard Caps. Deze capsules werken met geregulierde afgifte, hierdoor komt er steeds een kleine hoeveelheid DXM vrij. Elke capsule bevat bolletjes met verschillende dikte waslaagjes waardoor de oplostijd per bolletje wisselt. Om dit te omzeilen kan je de bolletjes uit de capsule halen en ze fijnmalen, vervolgens ze in een vloeitje/capsule stoppen en doorslikken. Hierdoor hef je het grootste gedeelte van de geregulierde afgifte op.

Zorg voordat je zoiets dergelijks koopt altijd ervoor dat het enige actieve bestandsdeel Dextromethorphan is!!!

Begin bij lage dosissen en werk langzaam omhoog elke keer dat je het gebruikt. De maximum eerste keer recreatieve dosis is 150 mg. Dit is het bodemeind van eerste plateau. Als om welke reden dextromethorphan werkelijk bij een dosis 150 mg krachtig schijnt te werken, dan heb je waarschijnlijk deficiëntie CYP2D6 (afwijkend lever enzym). Als een 150 mg dosis DXM onaangenaam is, dat betekent enkel je één van die personen bent waarvoor DXM niet bedoelt is. Als je geen probleem met deze aanvankelijke 150 mg dosis hebt, moet je niet meer dan 50 mg stijgen per keer, met minimaal 1 week tussen de trips. Met deze eerste dosissen kun je het verschil op het 1e plateau merken. Probeer om pret te beleven, bekijk of je houdt van luisteren van muziek op dextromethorphan (wissel verschillende soorten muziek af), enz. Zodra je op het 2e plateau belandt, je zult beginnen CEV’s (closed eye visuals) in het donker opmerken. Kijk zorgvuldig, en zie hoe zij veranderen aangezien je geleidelijk aan de dosissen verhoogt. Eerst, zullen ze nauwelijks waarneembaar zijn. Dan, aangezien je tot een hogere dosissen beweegt, zullen deze meer intenser worden. Door geleidelijk elke keer dat je tript een hogere dosis te nemen, zul je ook merken wat het met je motoriek doet. Als tegen het hoogste rand van het tweede plateau zit en je geniet van je DXM-ervaring, dan zult je moeten overwegen of je naar hogere plateaus wilt reizen. Als dat zo is, dan is het absoluut tijd om tripsitter erbij te hebben. Onderschat niet de mogelijkheid van psychotische gedachten op derde plateau's. De derde plateaureizen zullen vrij intens zijn, zelfs aan de lagere rand. Zij zouden totaal euforisch kunnen zijn, of een slechte reis van hel, maar in ieder geval niet saai.

Als je echt overweegt om naar een 4e plateau ervaring te gaan, is een tripsitter echt een must! Nog 1 ding, rook DXM niet! Dit brengt ernstige beschadigingen aan je gezondheid toe! En het effect zou hooguit een hel-achtige trip kunnen zijn.

Dit is de versie 2 van de Nederlandse starters gids voor DXM gebruikers. Ik raad je ook sterk aan om naast deze gids ook andere informatie bronnen door te nemen. (onthoudt goed dat deze gids onvolkomendheden kan bevatten)

Tripreports

Chemie

  • Formule: C18H25NO
  • CAS nummer:125-71-3 (dextromethorphan)
  • CAS nummer: 125-69-9 (anhydrous)
  • CAS nummer: 6700-34-1 (monohydrate)
  • CAS nummer:125-69-9 (hydrobromide)

Farmacologie

DXM metaboliet = Dextrophan (DXO)

Links

Handige links naar websites met informatie over DXM:

Deze gids is voor een groot deel overgenomen van de volgende engelse guide van Robert F. Golaszewski ([1])

Een aantal zaken zijn weggelaten en toegevoegd, gebruik dit document ook niet als “de DXM bijbel” Lees vooral de “Dextromethamorphan FAQ” goed door!

Drugs: KetamineMethoxetamineDextromethorfan (DXM)Fencyclidine (PCP)Lachgas (N2O)Salvia divinorumAmanita muscaria