DHPedia:Algemeen voorbehoud

Uit DHPedia
(Doorverwezen vanaf DHPedia:Algemeen voorbehoud)
Ga naar: navigatie, zoeken

Het is de verantwoordelijkheid van de lezer om de juistheid, compleetheid en bruikbaarheid van de aangeboden informatie op DHPedia op waarde te schatten. Desondanks doet iedereen die bijdraagt aan de DHPedia er alles aan om juiste informatie toe te voegen. De lezer stemt er mee in de risico's te aanvaarden met betrekking tot het gebruik van de aangeboden informatie.


Alle aangeboden informatie wordt als waarheid getoond, zonder verdere vermelding en alle informatie zou door de lezer zelf moeten worden gecontroleerd op juistheid bij onafhankelijke bronnen.


In geen enkel geval kan en zullen de beheerders en/of andere personen betrokken bij het toevoegen, wijzigen en verspreiden van informatie op DHPedia aansprakelijk gesteld kunnen worden voor aangerichte schade door het gebruik van DHPedia. De lezer stemt er mee in alle betrokkenen bij DHPedia schadevrij te stellen van aangerichte schade, direct of indirect, door gebruik van de aangeboden informatie op de DHPedia. DHPedia kan en zal niet garant staan voor de juistheid van de aangeboden informatie.


Delen van de aangeboden informatie bevatten illegale activiteiten, welke niet perse apart aangegeven zullen en hoeven te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de lezer om te achterhalen of dergelijke informatie betrekking heeft op een illegale activiteit. DHPedia adviseert de lezer niet om illegale handelingen uit te voeren en in het geval dat lezer dit wel doet, is dit de verantwoordelijkheid van de lezer zelf.


Alle aangeboden informatie is slechts bedoeld ter informatie en educatie van de lezer.

Gebruik en/of reproductie van de op DHPedia aangeboden artikelen voor commerciële doeleinden is verboden. Het is toegestaan gegevens uit DHPedia te gebruiken ter voorlichting, mits bron en (indien van toepassing) auteur vermeld worden. Alle rechten voorbehouden.