Jump to content


Photo

LSD als therapeutisch middelhulp gevraagd bij vinden van artikelen en andere bronnen


 • Please log in to reply
28 replies to this topic

#21 Spor

Spor

  Threshold Activity

 • Members
 • Pip
 • 40 posts

Posted 10 September 2009 - 11:29 PM

Hallo,

Ik heb nog niet zo lang geleden een heel stuk geschreven, eigenlijk precies over dit onderwerp, namelijk hoe therapeutisch LSD voor mij gewerkt heeft. Het heeft letterlijk mijn leven (heel goed) veranderd.

Of je er uit wetenschappelijk oogpunt iets aan hebt betwijfel ik, maar het is in ieder geval een gebruikerservaring over dit onderwerp.

Hier is een link. Als mensen het wat vinden zet ik hem ook wel op dit forum neer.

http://drugsforum.nl...php?f=5&t=20759

#22 Feroxium

Feroxium

  ufo remix

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 3479 posts

Posted 11 September 2009 - 09:06 AM

Wetenschappelijk wellicht niet, maar voor iemand die weinig ervaring met LSD heeft (zoals ikzelf) is het een zeer leerzaam stuk.

Ik heb ervaring met verschillende andere psychedelica en weet hoe moeilijk het kan zijn om concepten zó uit te leggen dat een "niet-ingewijde" ze kan doorgronden. Ik zit met vergelijkbare gevoelens en jouw stuk maakt het voor mij een stuk duidelijker welke besluiten ik ga nemen.

Veel psychedelica hebben een therapeutische functie als je ze goed inzet, maar hoor vaak van mensen dat LSD een zeer krachtige slinger kan geven aan de verwerking van negatieve gevoelens of blokkade's. In die zin hoop ik ook dat het in de toekomst dieper onderzocht wordt en in begeleide setting gebruikt kan worden.

Geweldige bijdrage :D
Verbing weirds language.

#23 Spor

Spor

  Threshold Activity

 • Members
 • Pip
 • 40 posts

Posted 11 September 2009 - 12:41 PM

Blij dat je het wat vind, zal eens kijken of ik het binnekort ook op dit forum post...

Ik ben het zeker ermee eens dat de meeste drugs een therapeutische werking kunnen hebben, maar ikmoet zeggen dat vooral lsd het voor mij ook echt gehad heeft, in tegenstelling tot andere drugs. De lsd hakte er echt in, ik wist het ook direct op het moment dat het zo was. Ik wist dat dat moment mijn leven zou veranderen, en dat heeft het gedaan. Dat is intussen al bijna een jaar geleden, en ik heb er nog iedere dag profijt van.

#24 CrazyMeD

CrazyMeD

  Certainly Active

 • Members
 • PipPip
 • 80 posts

Posted 31 October 2009 - 07:20 PM

LSD was een zware hulp bij OCD voor mij.

#25 Iorek Byrnison

Iorek Byrnison

  draagt een waar DHP hart!

 • Donateurs
 • PipPipPipPipPipPip
 • 1075 posts

Posted 31 October 2009 - 07:22 PM

LSD was een zware hulp bij OCD voor mij.

wow, dat vind ik vet! :fist:

Aan mijn appel
Bungelt een boom


Okboter


#26 Iorek Byrnison

Iorek Byrnison

  draagt een waar DHP hart!

 • Donateurs
 • PipPipPipPipPipPip
 • 1075 posts

Posted 31 October 2009 - 07:27 PM

Ik merk zojuist dat de link naar mn paper niet meer werkt (bestand is er vandoor). dus, mocht iemand het willen lezen, voel je vrij om een pm-etje te sturen.
binnenkort misschien eens zoeken naar een betere plaats vanwaar ik dit soort dingen kan doorlinken.
peace!

Aan mijn appel
Bungelt een boom


Okboter


#27 CrazyMeD

CrazyMeD

  Certainly Active

 • Members
 • PipPip
 • 80 posts

Posted 31 October 2009 - 07:27 PM

LSD was een zware hulp bij OCD voor mij.

wow, dat vind ik vet! :fist:

Er zijn ook studies achter het gebruik van hallucinogene paddenstoelen voor OCD,
http://news.bbc.co.u...lth/6210694.stm
En hier nog een intressante case report:
http://www.maps.org/...n2/12217rs.html.

Volgens mij zijn de potentiele mogenlijkheden van LSD en dergelijke enorm voor psychiatrische patienten.

#28 Caduceus Mercurius

Caduceus Mercurius

  Trolled!

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 1926 posts

Posted 04 November 2009 - 10:11 PM

Iorek, heb je in je paper ook aandacht besteed aan de invalshoek van Stanislav Grof?

Ik heb in het afgelopen jaar een aantal teksten over LSD therapie doorgenomen en vond zijn benadering eigenlijk het meest zinnig en compleet.
"Autonomy is the essence of freedom. Free people will never be slaves. They will be natural meritocrats."

#29 Caduceus Mercurius

Caduceus Mercurius

  Trolled!

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 1926 posts

Posted 06 November 2009 - 02:12 PM

Ik heb het paper vluchtig doorgelezen en wat me opviel is dat er vooral veel aandacht werd besteed aan een statistisch succespercentage van het toepassen van LSD bij alcoholverslaving. Er wordt wel wat aandacht besteed aan verschillende methodes (lage en hoge doseringen, met of zonder externe stimuli) maar een uitgebreide bespreking van set & setting en therapievormen ontbreekt.

Ik vind dat de volgende bronnen niet mogen ontbreken:

Chwelos & Blewett - Handbook for the therapeutic use of LSD (deze versie is 13 juni 2009 door mij gecorrigeerd)

Stan Grof - LSD Psychotherapy (of zie oude uitgave op scribd).

Hieronder een relevante passage (voorlopige vertaling) uit het derde hoofdstuk van Stan Grof's "Psychology of the Future, Lessons from Modern Consciousness Research" (met name over de oorzaken van alcoholisme, niet zozeer LSD therapie). In een notendop: termen als "BPM II", "COEX" en "perinataal" verwijzen naar (onbewuste) herinneringen aan het geboortetrauma, veroorzaakt door de weeën (die de baby krachtig samenpersen) en de krappe doorgang van het geboortekanaal. Lees het hele boek voor de theoretische en praktische achtergrond hiervan.

Alcoholisme en verslaving aan hard drugs

De observaties uit holotrope bewustzijnstoestanden komen in het algemeen overeen met de psychoanalytische theorie die alcoholisme en verslaving aan verdovende middelen ziet als nauw gerelateerd aan manisch-depressieve aandoeningen en zelfmoord. Maar ze verschillen beduidend van elkaar inzake de aard van de psychologische mechanismen die er bij betrokken zijn en het niveau van de psyche waarop ze hun invloed uitoefenen. Net als suïcidale personen ervaren verslaafden een grote hoeveelheid emotionele pijn, zoals depressie, algemene spanning, bezorgdheid, schuldgevoelens en een laag gevoel van eigenwaarde, en ze voelen een sterke behoefte aan deze ondraaglijke gevoelens te ontsnappen. We zagen eerder al dat de psychologie van depressie en zelfmoord niet afdoende verklaard kan worden door orale fixatie, de interpretatie die aangedragen wordt door Freudiaanse psychoanalyse. Hetzelfde is zeker het geval bij alcoholisme en drugsverslaving.

De meest basale psychologische eigenschap van alcoholisten en verslaafden, en hun diepste drijfveer om bedwelmende drugs te gebruiken, is niet alleen een behoefte om opnieuw de moederborst te ervaren, maar ook een veel diepere zucht naar de vreugdevolle, ongedifferentieerde eenheid van het ongestoorde leven in de baarmoeder. Zoals we eerder zagen hebben regressies naar beide symbiotische toestanden intrinsieke numineuze dimensies. De diepste drijfveer van alcoholisme en verslaving is daarom een misleidde en niet als zodanig herkende zucht naar transcendentie. Net als bij zelfmoord is bij deze aandoeningen sprake van een tragische vergissing ten gevolge van onvoldoende begrip van de eigen onbewuste drijfveren.

In ons psychedelische en holotrope onderzoek vertelden alcoholisten en drugsverslaafden die de kans kregen en het geluk hadden op experiëntieel niveau de positieve BPM IV en BPM I te ervaren ons herhaaldelijk dat dit de bewustzijnstoestanden waren waarnaar ze gehunkerd hadden, en niet de alcoholische of narcotische intoxicatie. Maar totdat ze prenatale en perinatale bevrediging hadden ervaren, wisten ze niet echt waar ze naar zochten en was het onduidelijk waar ze naar verlangden.

Buitensporige consumptie van alcohol of verdovende middelen lijkt een afgezwakte vorm van suïcidaal gedrag te zijn. Alcoholisme en verslaving worden vaak omschreven als langdurige en trage vormen van zelfdoding. Het belangrijkste mechanisme dat karakteristiek is voor deze twee groepen patiënten is hetzelfde als voor de geweldloze vorm van zelfmoord. Het weerspiegelt een onbewuste behoefte om het geboorteproces ongedaan te maken en terug te keren naar de baarmoeder, naar de toestand die bestond voordat de bevalling begon. Alcohol en verdovende middelen gaan pijnlijke emoties en gewaarwordingen doorgaans tegen en produceren een staat van diffuus bewustzijn en onverschilligheid tegenover problemen uit het verleden en heden. Deze bewustzijnstoestand vertoont een oppervlakkige gelijkenis met het bewustzijn van de foetus en de ervaring van kosmische eenheid.

Maar gelijkenis vertonen is niet hetzelfde als identiek zijn, en er zijn dan ook enkele fundamentele verschillen tussen alcoholische of narcotische intoxicatie aan de ene kant en transcendente bewustzijnstoestanden aan de andere. Alcohol en narcotica maken de zintuigen minder scherp, vervagen het bewustzijn, verstoren de functies van het intellect, en produceren emotionele verdoving. Transcendente bewustzijnstoestanden kenmerken zich door een scherpere zintuiglijke waarneming, vredigheid, helderheid van gedachten, een overvloed aan filosofische en spirituele inzichten, en een ongebruikelijke verscheidenheid aan emoties. Ondanks dat ze bepaalde aspecten gemeen hebben, is de intoxicatie van alcohol en harddrugs slechts een betreurenswaardige karikatuur van de mystieke bewustzijnstoestand. Maar hoe oppervlakkig de gelijkenis ook is, het lijkt voldoende te zijn om de verslaafden tot zelfvernietigend misbruik te verleiden.

De neiging om pijnlijke emoties van BPM II en gerelateerde COEX systemen te ontvluchten door de situatie in de baarmoeder na te bootsen lijkt het meest algemene psychodynamische mechanisme te zijn dat ten grondslag ligt aan alcoholisme en drugsmisbruik. Ik heb echter ook gewerkt met alcoholisten en verslaafden wier symptomen er op wezen dat ze onder de invloed waren van BPM III en toch een farmacologische oplossing voor hun problemen zochten. Het is duidelijk dat bij deze gevallen een ander mechanisme betrokken was en een andere uitleg nodig was. Al deze mensen bleken geboren te zijn onder zware verdoving, en velen van hen kwamen zelfstandig tot het inzicht dat er een verband bestond tussen dit gegeven en hun verslaving.

Deze verklaring is zeker zinnig. Geboorte is doorgaans de eerste grote uitdaging die we in ons leven aan moeten gaan en de eerste pijnlijke en stressvolle situatie. Een mogelijke uitzondering op deze regel zijn situaties waarin noodtoestanden al tijdens het embryonale bestaan plaatsvonden. Dat gebeurtenissen die vroeg in het leven plaatsvinden een diepe uitwerking hebben op het verdere gedrag is herhaaldelijk aangetoond in experimenten van ethologen, onderzoekers die instinctief diergedrag bestuderen, en staat bekend als “inprenting” (Lorenz 1963, Tinbergen 1965).

De aard van onze geboorte en de manier waarop er mee om werd gegaan, heeft een krachtige impact op ons toekomstige leven. Wanneer de bevalling van een gemiddelde duur en ernst was en we ter wereld kwamen nadat we deze succesvol door waren gekomen, laat het een gevoel achter van optimisme en zekerheid aangaande toekomstige uitdagingen. Omgekeerd creëert een lange en problematische bevalling een gevoel van pessimisme en moedeloosheid. Het geeft een indruk van de wereld als zijnde te problematisch om succesvol mee om te gaan, en van onszelf als hulpeloos en ineffectief.

Als de pijn en het ongemak van onze geboorte verlicht of beëindigd wordt door verdoving, dan laat dit in onze psyche een diepe en overtuigende indruk achter dat het ontvluchten van de werkelijkheid door middel van drugs de beste manier is om met moeilijkheden om te gaan. Het is waarschijnlijk geen toeval dat bij de huidige epidemie van drugsmisbruik personen betrokken zijn die geboren zijn sinds de tijd dat verloskundigen tijdens bevallingen routinematig verdoving gingen toepassen, vaak tegen de wil in van de bevallende moeders. Sinds de stichting van de Vereniging van Prenatale en Perinatale Psychologie (APPPAH), die de inzichten uit experiëntiële therapieën en foetaal onderzoek toepast op bevallingen, zijn verloskundigen steeds bewuster geworden van het feit dat er bij het bevallen meer betrokken is dan enkel de mechanische processen van het lichaam.

De manier waarop met de bevalling en postnatale periode wordt omgegaan, heeft een enorme invloed op het emotionele en sociale leven van het individu en heeft belangrijke gevolgtrekkingen voor de toekomst van onze samenleving. Het legt de basis voor een liefdevolle en altruïstische relatie tussen mensen, of omgekeerd voor een wantrouwende en agressieve houding tegenover de samenleving (Odent 1995). Het zou ook wel eens de beslissende factor kunnen zijn die bepaalt of iemand in staat is een constructief leven te leiden, of de neiging heeft om de uitdagingen van het bestaan te ontvluchten door zijn toevlucht te nemen tot alcohol of verdovende middelen.

Het feit dat misbruik van alcohol en narcotische drugs een misleidde zoektocht naar transcendentie vertegenwoordigen, kan ons helpen te begrijpen waarom bepaalde diepe crisistoestanden, aangeduid als “het absolute dieptepunt bereiken”, een genezend en transformatief effect kunnen hebben. In veel gevallen is deze toestand van volslagen emotionele uitputting en ondergang een omslagpunt in het leven van de alcoholist of drugsverslaafde. In de context van deze uiteenzetting betekent dit dat de persoon als onderdeel van de overgang van BPM III naar BPM IV een egodood ervaring heeft. Op dit punt kunnen alcohol en verdovende middelen hem of haar niet langer beschermen tegen de uitbarsting van het diepe onbewuste materiaal. De uitbarsting van de perinatale dynamiek resulteert vervolgens in een psychosomatische ervaring van dood en wedergeboorte, die vaak een positief keerpunt in het leven van de alcoholist of verslaafde blijkt te zijn. De therapeutische implicaties van deze observatie zullen later in dit boek besproken worden.

Zoals alle emotionele problemen hebben alcoholisme en verslaving niet alleen biografische en perinatale maar ook transpersoonlijke wortels. Op dit gebied zijn de invloeden uit het domein van de archetypen van het grootste belang. Dit aspect van verslaving is met name onderzocht door therapeuten met een Jungiaanse achtergrond. Onder de archetypen die een belangrijk verband met verslaving vertonen, lijkt die van de puer aeternus (“eeuwig kind”), met zijn varianten Icarus en Dionysus, een belangrijke rol te spelen (Lavin 1987). Veel mensen met wie ik samengewerkt heb, ontdekten ook karmisch materiaal dat betekenisvol aan hun verslaving gerelateerd was.
Als bovenstaande waar is, dan kan de toepassing van LSD bij alcoholverslaving alleen succesvol zijn als de betrokken therapeuten bekend zijn met de theoretische achtergrond van de perinatale en transpersoonlijke dynamiek die aan deze verslavingen ten grondslag ligt, en in hun praktijk een bepaalde vorm van experiëntiële therapie toepassen. De verschillende experiëntiële (en verbale) benaderingen worden in "LSD Psychotherapy" uitgebreid besproken.
"Autonomy is the essence of freedom. Free people will never be slaves. They will be natural meritocrats."
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users